FOTO

Banjo Jamboree - Youtube
Děkujeme mnohokrát všem, kteří nám poslali fotky a videa!

2023 / fotky
2022 / videa
2021 / videa
2019 / videa
2018 / videa
2017 / fotky Jana Frýzla a Pepy Krenna a videa z dílny
2016 / videa z dílen včetně té s Alison Brown
2015 / fotky ve fotogaleriích 1, 2, 3, 4, 5 (foto Jan Frýzl), videa nejen z dílny s Tony Furtadem
2014 / fotky zde a zde od Jana Frýzla
2013 / fotky zde
2012 / fotky zde
2011 / fotky zde nebo zde

Tradiční fotografie banjistů na Banjo Jamboree
2005 / Tradiční fotografie banjistů na Banjo Jamboree, její video verzi lze shlédnout zde