Členství


Členství v BA
Zájemci o členství mohou zasílat peníze převodem nebo složenkou nebo na účet 280 198 1784/2010, Fio banka. Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte svoje jméno příjmení + "členství BAČR". Pokud jste noví členové, pošlete prosím e-mailem svou adresu na petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat Bleugrassové listy.

  • Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
  • Pro kapely je možno využít institut kolektivního členství za 500 Kč, každý z kapely obdrží průkazku a bude dostávat vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na adresu kapelníka) a samozřejmě bude mít i všechny další výhody vyplývající z členství.
  • Dalším typem členství je pořadatelské členství za 500 Kč, pořadatel dává členům BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň 20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách vydávaných BAČR.
  • Pro sponzory BA je určen institut doživotního členství za 5.000 Kč.
  • Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající se kolektivního, pořadatelského a sponzorského členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na některých akcích.Výhody členství

  • zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně
  • zařazení do databáze členů - v případě zájmu možno e-mailem zasílat pozvánky na akce
  • možnost zapůjčení aparatury
  • sleva na vstupném na Banjo Jamboree a některé další festivaly a akce