Členství


Členství v BAČR

Od 1. 1. 2024 jsme kvůli zvýšení cen tisku a poštovného nuceni zvýšit členské poplatky. Nezvyšovaly se mnoho let, tak věříme, že tuto nutnost chápete. Poplatek za různé druhy členství (vždy na 12 měsíců):

 • individuální ČR: 300 Kč
 • individuální se zasíláním BL do zahraničí: 400 Kč  (je možno požádat o pdf verzi BL a ušetřit)
 • kolektivní (většinou jde o kapely - až 5 výtisků BL na jednu adresu): 700 Kč
 • kolektivní v zahraničí: 1 100 Kč (je možno požádat o pdf verzi BL a ušetřit) 
 • pořadatelské: 800 Kč
 • doživotní členství: 6 000 Kč
Podrobný popis najdete níže. Zájemci o členství mohou zasílat peníze převodem nebo složenkou nebo na účet 280 198 1784/2010, Fio banka. Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte svoje jméno a příjmení + "členství BAČR". Pokud jste noví členové, pošlete nám svou adresu pomocí formuláře níže, ať víme, kam posílat Bluegrassové listy.

Členství v BAČR je na kalendářní rok s tím, že kdo se stane členem po 30.6., zaplatí 50% poplatku.

 • Pro kapely je možno využít institut kolektivního členství. Každý z kapely obdrží průkazku a bude dostávat vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na adresu kapelníka) a bude mít i všechny další výhody vyplývající z členství.
 • Dalším typem členství je pořadatelské členství. Pořadatel má zdarma zajištěnu inzerci své akce v BL (1 stránka v BL za rok).
 • Pro sponzory BA je určen institut doživotního členství.

Výhody členství

 • zdarma Bluegrassové listy 4x ročně
 • zařazení do databáze členů – v případě zájmu možno e-mailem zasílat pozvánky na akce
 • možnost zapůjčení zvukové aparatury
 • sleva na vstupném na Banjo Jamboree a některé další festivaly a akce
 • další výhody připravujeme.
QR kód pro platbu individuálního členství – ČR (300 Kč, částku lze upravit i pro ostatní druhy členství):